Odoo image and text block

Školní robotické pracoviště

Investor Akademie řemesel
Typ TC120-Lean
Výrobní číslo PR20190206

Datum převzetí

19. 12. 2019
Datum záruky 18. 12. 2023


Dokumentace

  • Provozní manuál    

  • Posouzení rizik      

  • Elektro schémata    


  • Pneu schémata       


Váš požadavek

Poslat