Zhodnocení provedené údržby robotů ABB

Datum

Jméno zákazníka *

Jméno hodnotícího


Jaká byla Vaše spokojenost s vystupováním technika *

Návrh na zlepšení osobního přístupu


Byl jste spokojen s provedenou prací technika

Podněty na zlepšení služby


Byla Vám poskytnuta zpětná vazba k provedené údržbě

Poznámka k hodnocení provedené údržby